Latest News

What's going on
in the world of Horizon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis penatibus et magnis.

Danske Bank - home og Sportigan støtter Hospitalsklovnene

er gået sammen om at indsamle kr 150 pr runde som Danske Banks mix hold løber til årets 24 timers løb - beløbet skal ubeskåret gå til Hospitalsklovnene!

Bedemand Per Rasmussen støtter Natteravnene i Viborg

De seneste 3 år har Bedemand Per Rasmussens hold løbet penge ind til et hospice i Viborg, lokale plejehjem og senest Børn, Unge og Sorg. Holdet mærker stor opbakning og vil meget gerne udbrede budskabet. I år støtter holdet Natteravnene i Viborg, som har til formål at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum. Man ser dem både i nattelivet og ved events i Viborg bla. Open By Night. Læs mere på www.viborg.natteravnene.dk
Processen er i gang med at skaffe sponsorer, der enten giver et fast beløb eller et beløb pr. omgang. Det er forskelligt, hvilken model virksomhederne vælger. Pengene udbetales efter løbet - evt. ved en lille overrækkelse.
www.bedemand-perrasmussen.dk

Hans Kiesbye Holm fra Skals ved Viborg løber til fordel for Børneulykkesfonden

De indsamlede midler går til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene, som skal være med til at udvikle indlagte børns motorik og skabe mere bevægelse på hospitalerne.
Læs mere om climp for charity

Bundgaards Begravelse støtter Kirkens Korshærs varmestue i Viborg

OMSORG, NÆRVÆR , RESPEKT ER NØGLEORDENE FOR ARBEJDET I KIRKENS KORSHÆR
Kirkens Korshær er en landsdækkende forening, der arbejder på det sociale område med det formål at hjælpe mennesker i nød uanset baggrund og tro. Foreningen driver både varmestuer, herberger og genbrugsbutikker. Kirkens Korshær er stiftet i 1912 af H.P Mollerup, som var præst i Frihavnskirken i København. Han havde oplevet den engelske Church Army’s arbejde i slumkvartererne og ønskede at oprette noget tilsvarende i Danmark. Foreningen bestod indledningsvis af 12 brødre og søstre. Devisen var, at ved at føre folk til Jesus ville de forbedre sig. Man måtte dog sande, at det virker bedre at give mad end alene at prædike. Foreningen fik senere mere fokus på socialt arbejde fremfor at være rent evangeliserende, men er stadig funderet i Folkekirkens lære. I 1933 kom Steinckes socialreform som en del af Kanslergade forliget, som var et skridt på vejen til velfærdsstaten.


Der blev bedre forhold for arbejdsanvisning, arbejdsløshedsunderstøttelse, offentlig forsorg, folkeforsikring og ved arbejdsulykker. På trods af reformer var der dengang som i dag behov for frivillige, der gør en indsats på det sociale område.Kirkens Korshær har op igennem tiden haft flere karismatiske personligheder som chefer, bl.a. Kai Hammerich som var Kaptajn på hospitalsskibet Jutlandia. Det var den ligeledes karismatiske chef Bjarne Lenau Henriksen som formulerede arbejdssynet: ”Vi møder folk i øjenhøjde, også når de ligger ned”. Kirkens Korshær kom til Viborg i 1953, hvor der for første gang blev samlet ind ved en basar i Hans Tausens hus. I 1975 startede fru Kirsten Høfding det første tøjsalg på Trekronervej. Det foregik om lørdagen. Dengang var det at gå i genbrugstøj ikke særlig populært; det har siden ændret sig! Varmestuen i Viborg startede i 1985 som en kaffestue på Sct. Jørgens Vej. Den nuværende varmestue i Sct. Leonis Gade åbnede 21. maj 1990.Varmestuen finansieres primært af butikkerne, donationer, lodseddelsalg og landsindsamlinger. Det koster ca. 2 mio.årligt at drive varmestuen i Viborg. Der er 4 fastansatte og ca. 30 frivillige, som laver mad og har kontakten til brugerne, som kan være i form af både rådgivning og praktisk hjælp. Der er ikke så mange regler i varmestuen, men vold og trusler om vold, indtagelse af stoffer og alkohol er forbudt. Hvem kommer i varmestuen i Viborg? Her kommer ca. 25-45 både unge, gamle, mænd og kvinder, som livet har været hårdt ved med bla. alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. Hjemløse i Viborg er sjældne , men den moderne tids svøbe ”ensomhed” mærkes også i varmestuen. Man kan komme her alle ugens dage undtagen lørdag og få et måltid varm mad for max. 30 kr. Sidst på måneden er der som regel fuldt hus.
To gange om ugen er der også netværkscafé med kaffe på Ellekonebakken i Den gule Pavillon. www.kirkenskorshaer.dk

DM i 100 km

Samtidig med 24 Timers Løb afholder Viborg AM de Danske Mesterskaber i 100 km. Løbere fra hele Danmark, Norge og Tyskland konkurrerer om, hvem der hurtigst tilbagelægger 100 km.


En af arrangørerne er Lions Club Viborg. Klubben er en af landets ældste og største Klubber. Klubben er chartret den 23. april 1960 og har således fejret 50 års jubilæum.

  • Vi er ca. 40 medlemmer, der mødes til Klubmøde den anden tirsdag i hver måned.
  • På vores Klubmøder har vi ofte et spændende indlæg fra en ekstern foredragsholder, eller vi besøger en interessant virksomhed eller organisation.
  • Som et socialt element er der altid fælles middag og hyggeligt samvær på vores Klubmøder.
  • Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores væsentligste indsatsområde er at tilvejebringe og uddele midler i forhold til Lions overordnede formål, fx til folk i nød eller til kultur og sport - og vi støtter både lokalt, nationalt og globalt.  

Viborg AM er ligeledes arrangør af 24 timers løb. Klubben er en af de ældste atletiklubber i Danmark. Klubben har en bred vifte af tilbud. www.viborgam.dk

naturlob_460x259.jpg

Finansminister Kristian Jensen deltager på Venstres hold

Ministeren vil deltagei 24 Timers Løb lørdag, og løbe en omgang ca. kl. 12:30 (holdets anden tur). Vi er meget glad for, at Christiansborg har fået øje på vort arrangement!

Mount_Kilimanjaro_Dec_2009_edit1.jpg

Hans Kiesbye Holm fra Skals ved Viborg bestiger Kilimanjaro til fordel for Børneulykkesfonden

Hans Kiesbye Holm bestiger sammen med knap 40 andre danskere Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, via initiativet Climb for Charity. Formålet er at samle midler ind til Børneulykkesfondens nyeste projekt Legeheltene.
Den 13. september 2017 begiver Hans Kiesbye Holm sammen med et hold bestående af 40 personer sig afsted for at bestige Kilimanjaro. Med turen til Kilimanjaro skal Hans Kiesbye Holm sammen med sit hold indsamle midler til Børneulykkesfondens nyeste projekt, kaldet Legeheltene, der har til formål gennem leg og bevægelse at styrke motorikken blandt indlagte børn.

Med sine 5.895 meter er Kilimanjaro det højeste bjerg i Afrika. Af den grund kræver det også en vis vilje og ikke mindst fysisk udholdenhed at nå toppen af bjerget. Forinden turen har Hans Kiesbye Holm derfor også gennemgået et hårdt træningsprogram, for at opbygge styrke til turens udfordringer.

Bjergbestigning for velgørenhed
Selve indsamlingen af midlerne til Børneulykkesfonden foregår bl.a. via en velgørenhedsauktion på Lauritz.com som løber fra d. 14.-27. august. Derudover er det muligt at blive højdemetersponsor ved at donere et beløb for hver højdemeter, som Hans Kiesbye Holm bestiger.

Der er 40 deltagere på turen i september heriblandt bl.a.:
Peter Falktoft                                   
Rikke Hørlykke                                    
Thomas Rode Andersen                                        
Ralf Østergaard Christensen                                  
Jesper Boelskifte                                                                         
Læs mere om deltagerne her: http://www.climbforcharity.dk/ture/kilimanjaro-september-2017/deltagere

Om Børneulykkesfonden
Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.
Læs mere om Børneulykkesfonden på www.børneulykkesfonden.dk

Om Climb for Charity
Climb for Charity er et frivilligt initiativ af dedikerede, aktive mennesker, der samler penge ind til Børneulykkesfondens arbejde med at skabe sikre rammer for børn i Danmark. Projektet Climb for Charity startede i 2015, og siden har flere hold af kendte og erhvervsfolk besteget Mont Blanc og Kilimanjaro – til fordel for Børneulykkesfonden. Hård træning, viljestyrke og masser af engagement fra deltagerne er blot nogle af ingredienserne, som kræves for at nå toppen.

De indsamlede midler går til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene, som skal være med til at udvikle indlagte børns motorik og skabe mere bevægelse på hospitalerne.
Læs mere om Climb For Charity på www.climbforcharity.dk

 

 

Kontakt

Løbsleder Rolf Bücking
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lejrchef Kim Jensen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.