Danske Bank - home og Sportigan støtter Hospitalsklovnene

er gået sammen om at indsamle kr 150 pr runde som Danske Banks mix hold løber til årets 24 timers løb - beløbet skal ubeskåret gå til Hospitalsklovnene!

Bedemand Per Rasmussen støtter Natteravnene i Viborg

De seneste 3 år har Bedemand Per Rasmussens hold løbet penge ind til et hospice i Viborg, lokale plejehjem og senest Børn, Unge og Sorg. Holdet mærker stor opbakning og vil meget gerne udbrede budskabet. I år støtter holdet Natteravnene i Viborg, som har til formål at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum. Man ser dem både i nattelivet og ved events i Viborg bla. Open By Night. Læs mere på www.viborg.natteravnene.dk
Processen er i gang med at skaffe sponsorer, der enten giver et fast beløb eller et beløb pr. omgang. Det er forskelligt, hvilken model virksomhederne vælger. Pengene udbetales efter løbet - evt. ved en lille overrækkelse.
www.bedemand-perrasmussen.dk

Hans Kiesbye Holm fra Skals ved Viborg løber til fordel for Børneulykkesfonden

De indsamlede midler går til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene, som skal være med til at udvikle indlagte børns motorik og skabe mere bevægelse på hospitalerne.
Læs mere om climp for charity

Bundgaards Begravelse støtter Kirkens Korshærs varmestue i Viborg

OMSORG, NÆRVÆR , RESPEKT ER NØGLEORDENE FOR ARBEJDET I KIRKENS KORSHÆR
Kirkens Korshær er en landsdækkende forening, der arbejder på det sociale område med det formål at hjælpe mennesker i nød uanset baggrund og tro. Foreningen driver både varmestuer, herberger og genbrugsbutikker. Kirkens Korshær er stiftet i 1912 af H.P Mollerup, som var præst i Frihavnskirken i København. Han havde oplevet den engelske Church Army’s arbejde i slumkvartererne og ønskede at oprette noget tilsvarende i Danmark. Foreningen bestod indledningsvis af 12 brødre og søstre. Devisen var, at ved at føre folk til Jesus ville de forbedre sig. Man måtte dog sande, at det virker bedre at give mad end alene at prædike. Foreningen fik senere mere fokus på socialt arbejde fremfor at være rent evangeliserende, men er stadig funderet i Folkekirkens lære. I 1933 kom Steinckes socialreform som en del af Kanslergade forliget, som var et skridt på vejen til velfærdsstaten.

Kontakt

Løbsleder Rolf Bücking
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lejrchef Kim Jensen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.