Der blev bedre forhold for arbejdsanvisning, arbejdsløshedsunderstøttelse, offentlig forsorg, folkeforsikring og ved arbejdsulykker. På trods af reformer var der dengang som i dag behov for frivillige, der gør en indsats på det sociale område.Kirkens Korshær har op igennem tiden haft flere karismatiske personligheder som chefer, bl.a. Kai Hammerich som var Kaptajn på hospitalsskibet Jutlandia. Det var den ligeledes karismatiske chef Bjarne Lenau Henriksen som formulerede arbejdssynet: ”Vi møder folk i øjenhøjde, også når de ligger ned”. Kirkens Korshær kom til Viborg i 1953, hvor der for første gang blev samlet ind ved en basar i Hans Tausens hus. I 1975 startede fru Kirsten Høfding det første tøjsalg på Trekronervej. Det foregik om lørdagen. Dengang var det at gå i genbrugstøj ikke særlig populært; det har siden ændret sig! Varmestuen i Viborg startede i 1985 som en kaffestue på Sct. Jørgens Vej. Den nuværende varmestue i Sct. Leonis Gade åbnede 21. maj 1990.Varmestuen finansieres primært af butikkerne, donationer, lodseddelsalg og landsindsamlinger. Det koster ca. 2 mio.årligt at drive varmestuen i Viborg. Der er 4 fastansatte og ca. 30 frivillige, som laver mad og har kontakten til brugerne, som kan være i form af både rådgivning og praktisk hjælp. Der er ikke så mange regler i varmestuen, men vold og trusler om vold, indtagelse af stoffer og alkohol er forbudt. Hvem kommer i varmestuen i Viborg? Her kommer ca. 25-45 både unge, gamle, mænd og kvinder, som livet har været hårdt ved med bla. alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. Hjemløse i Viborg er sjældne , men den moderne tids svøbe ”ensomhed” mærkes også i varmestuen. Man kan komme her alle ugens dage undtagen lørdag og få et måltid varm mad for max. 30 kr. Sidst på måneden er der som regel fuldt hus.
To gange om ugen er der også netværkscafé med kaffe på Ellekonebakken i Den gule Pavillon. www.kirkenskorshaer.dk

Kontakt

Løbsleder Rolf Bücking
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lejrchef Kim Jensen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.