Slå lejr til Viborgs vildeste døgn

Hvert år løber, lunter, spurter eller går 4000 mennesker 24 Timer stafetløb på et hold eller solo rundt om Søndersø. Nogle danner små eller store hold med venner, familie, kolleger. Andre tager af sted alene og prøver for alvor kræfter med sig selv. Nogle er af sted for 20. gang. Andre er debutanter.

Langs søbredden er der indrettet en ca. 2 km langt strækning med strøm og vand. Her har hvert hold en lille lejr, hvor løberne kan opholde sig, spise og slappe af, indtil den næste løbetur for holdet melder sig. Her kan man stille en pavillon op eller indrette sig på andre måder. Singleløberne slår lejr tæt på målområdet.

24 Timer med løb og non-stop stafet

Danmarks største 24 timersløb

Løbet er et af de største ”løbe-folke-fester” i Viborg, hvor man ikke ”bare” dyster men også hygger sig, knytter gode kontakter og måske finder nye venner. Derfor føles 24 Timer Viborg som én stor og vidunderlig smeltedigel af forskellige mennesker i alle aldre, der holder stafetter og kroppe i gang. 

Der er deltagere, som går en enkelt omgang. Der er glade motionister. Der er elitefolk og ultraløbere, der løber helt vildt hurtigt eller helt utroligt langt. Der er mennesker med handicap, udviklingshæmmede, store og små børn, unge, gamle, tykke, tynde.

ALLE kan være med i et fællesskab omkring bevægelse.

Betingelser for deltagelse i
24 TIMER STAFETLØB

AFVIKLING

Der løbes på en 5,71 km lang rute rundt om Viborg Søndersø

Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrliget.

Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller eventuelt helt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeure lignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være stridende mod alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner. Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.

Indbetalte startgebyrer og gebyrer for teltpladser refunderes ikke i tilfælde af løbets suspension eller afbrydelse efter denne bestemmelse.

Løbet skydes i gang lørdag kl. 12:00

Løbet skydes i gang lørdag kl. 12:00, og sidste omgang om søndagen skal være påbegyndt senest kl. 11:40.

Der anvendes chips til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. løbet omgang. Chips udleveres om formiddagen på første løbsdag til holdets kontaktperson. Der benyttes én chip pr. hold, og chippen fungerer som depeche.

24 timers løb for hold er et stafetløb hvor hver enkelt omgang pr. løber er én gang rundt om Viborg Søndersø. Det er tilladt at skifte løber foran eller i nærheden af holdets telt. Det er IKKE tilladt at ”dele” én omgang blandt flere løbere af et hold. Sker det bliver holdet taget ud af tidtagning.


T-SHIRT

Bestil inden 5. juli
Tilkøb en 24 TIMER VIBORG t-shirt kr. 169,- Bestilles ved tilmelding inden 5. juli.

PRISER

Startgebyr

Startgebyret for hold er en komplet pris, der indeholder følgende:

 • Startnumre til det maksimale antal løbere i den tilmeldte holdkategori.
 • Strøm på teltpladsen.
 • Frugt og energidrik ved depoterne.

Startgebyret gældende for hele holdet er:

Holdkategori            
Pris i DKR
                                               

2 mands hold            :             800,00
3-4 mands hold         :          1.200,00
5-8 mands hold         :          1.850,00
9-12 mands hold       :          2.525,00
13-24 mands hold     :          4.100,00

Bemærk: Såfremt et hold består af et færre antal løbere end det maksimale i holdkategorien, skal de overskydende startnumre destrueres. Er der f.eks. 16 løbere på et 13-24 mands hold, skal numrene 1 til 16 benyttes, og de overskydende numre destrueres.


FORMIDLING

Resultatformidling

Der vil være løbende resultatformidling i infoteltet og på www.ultimate.dk.

Præmier

De første 3 hold, der løber flest omgange får en holdpræmie. Præmieoverrækkelse søndag kl. 13.00. Præmien er en overraskelse.


OVERNATNING

Campering

Medbragte telte kan opstilles på afmærkede steder ved Brænderigården og ved Te-huset.

På www.24timersloeb.dk kan der reserveres teltpladser mod gebyr, dog ikke teltpladser i ”1. parket” langs Søndersøstien ved skiftezonen. Disse pladser er forbeholdt sponsorer.

VIGTIG! På grund af nye brandregler fra brandmyndighederne må Telte maks være på 54m2. Er dit telt større SKAL du kontakte lejrchefen SENEST TRE DAGE FØR TILMELDINGEN for at få anvist en anden plads hvor større telte må stilles op. Bruger af telte >54m2 har ansvar for, at teltet kommer fra certificeret opsætter, at det er et certificeret telt, at der skiltes ved telt, at det er certificeret, at søge byggetilladelse hvis ikke certificeret telt/telt-opsætter. Teltopsætter skal aflevere skriftlig vejledning om sikkerhed i teltet til bruger.

Overholdes denne vigtige regel ikke, kræver brandmyndigheder teltet taget ned inden start.

Det er ikke tilladt at tænde bål, dog er brug af grill tilladt.

Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 18:00.

Lejrchefens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal overholdes.

Elektricitet

I teltområderne er opstillet eltavler, hvorfra der kan hentes strøm til teltpladserne. Forbrug af strøm er inkluderet i kompletprisen. Strømmen er kun til lys og evt. køleskab og kaffemaskine. Bemærk venligstat der under ingen omstændigheder må tilsluttes elvarmere, fadølsanlæg, slushice maskiner, elkedler eller lignende el-apparater med høj effekt, da el-kapaciteten på pladsen ikke er dimensioneret hertil. Elstik og el-apparater skal beskyttes forsvarligt mod regn og fugt.

Generatorer må ikke benyttes.

Bilkørsel og parkering

Det er forbudt at køre på teltpladsen. Der er generel P-forbud for både biler og trailere overalt på telt-/campingpladserne. Der er oprettet en speciel P-plads for trailere.

Forbuddet gælder også ved transport af udstyr og telte under opbygning og ved nedbrydning af teltpladsen!

Det er ikke tilladt at parkere på Søndersøparkens område. Parkeringshuset ved banen bedes benyttes.


PROCEDURE

Tilmelding af hold

Tilmelding til løbet kan ske i tidsrummet fra den 1. marts 2019 til den 6. august 2019.

Løbsledelsen forbeholder sig at lukke for tilmelding, når det disponible antal teltpladser er opbrugt, uanset hvornår i tilmeldingsperioden dette antal opnås. Efter lukning af tilmelding, kan man tilmelde sig en venteliste, der anvendes i tilfælde af afbud.

Tilmelding sker elektronisk på løbets hjemmeside www.24timersloeb.dk

 1. Der tilmeldes et hold med angivelse af holdkategori (holdstørrelse, jfr. nedenfor), og samtidig indbetales et depositum på 20 % af startgebyret. Ved tilmelding oplyses holdets kontaktperson med navn, telefonnummer og mail-adresse.
    
 2. Herefter kan kontaktpersonen reservere en teltplads til holdet. Et hold kan alene reservere én teltplads – dog kan 13-24 mands hold reservere to pladser. En teltplads er 4 x 10 m  (campingvognsplads 5 x 8 m). Ved reservationen betales gebyret for teltpladsen i overensstemmelse med prislisten herfor. 
    
 3. Senest den 6.august.2019 skal de resterende 80 % af startgebyret betales. Betales det resterende gebyr ikke rettidigt, bortfalder reservationen, og det indbetalte depositum refunderes ikke. Et fuldt indbetalt startgebyr refunderes ikke ved efterfølgende afbud. Bortfald af reservationen gælder også den reserverede teltplads.
 4. Holdtilmelding gælder for løb i 24 timer.

START OG SLUT

24 timer

Løbet starter for alle kategorier lørdag kl. 12:00.

Sluttidspunkt for 24 timers løb: søndag kl. 12:00 + påbegyndt omgang. Sidste omgang for holdløbere skal være påbegyndt kl. 11:40.

Obs! Tidtagning stopper kl. 12:30!

Traditionen tro løber HELE holdet i mål!


INDSAMLING

Humanitær- eller almenvelgørende formål

Såfremt et hold ønsker at bruge 24 Timer Viborg med henblik på at indsamle midler til humanitære eller andre almenvelgørende formål, skal løbsledelsen kontaktes inden tilmeldingsfristens udløb. Indsamling må kun ske med løbsledelsens tilladelse, der normalt vil kunne forventes givet.


FØR START

Afhentning af startnumre og chip

Startnumre skal være afhentet i info-/festivalteltet ved målområdet inden kl. 10:00 på løbsdagen. Holdets kontaktperson har sammen med tilmeldingen fået et link hvorpå der skal oprettes en liste over holddeltagere med angivelse af navn og løbenummer.

Forplejning

På markedspladsen kan du købe mange forskellige slags mad og drikkevarer.

Holdet kan outsource "madlavning" ved at bestille madkuponer som kan indløses ved boderne på markedspladsen.


DET MED SMÅT

Ansvar

Deltagelse i arrangementet, herunder i løbet, sker på hver enkelt deltagers eget ansvar. Løbsledelsen opfordrer den enkelte deltager til at sikre, at hans/hendes indsats i løbet er afstemt med den fysiske form.

Reklame

Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har meddelt konkret tilladelse hertil. Tilladelse vil kun undtagelsesvis kunne forventes givet.

Bindende tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Tilbagebetaling af startgebyr er ikke muligt, og startnumre kan ikke overføres til fremtidige løb. I tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. Ved online tilmelding bekræftes, at man deltager på eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet ansvar. Ligeledes bekræfter deltageren, at man er indforstået med, at fotos, filmoptagelser, o.lign., hvori man optræder, frit kan bruges i forbindelse med markedsføring af 24 Timer Viborg.

 • GULD

 • Hedeselskabet
 • SØLV

 • AC Group
  Boligselskabet Sct. Jørgen

  Brooks/Racing Denmark
  Salling Bank
 • BRONZE

 • DAHL
  Energi Viborg
  Jysk Display
  Meny Frost
 • FOR BØRN

 • Viborg Kultur og Idrætsfond
 • Benefit
  BE Installationer
  Bundgård Begravelse
  Brøndum Bolig
  Cafe Baghuset
  Cornator
  Dahls Vinhandel 
  Danske Bank
  Dansk Revision
  Dantherm
 • Den Jyske Sparekasse
  Ejegod Ejendomme
  Guldsmed Norup
  Hjarbæk Kro
  Hop og Rul
  ISC Rådgivende Ingeniører
  Jysk System Rengøring
  Jyske Bank
  Jørgen Sørensen
  Kærsgaard Stål
 • Lederne
  LE34 Viborg
  Lou Advokatfirmaet
  Marathon Travel Club
  Midtjysk Kloak
  Radio Viborg
  Revisionsfirmaet Revicon
 • Sparekassen Thy
  Sølvsten
  VIBORGegnens Erhvervsråd
  Viborg Ingeniørerne
  Viborg Renovation
  Viborg stifts Folkeblad
  Vin og Vin
Sponsorer

Arrangør

Lions Club
Viborg Kultur og Idrætsfond

Kontakt løbsleder

Rolf Bücking This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt lejrchef

Kim Jensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.