Formel information

Der er en række formelle informationer, som vi vil dele med jer her på siden. Det er vigtigt at jeres holdleder er bekendt med nedenstående informationer.


Formalia

Lokation: Nordisk Park - Vinkelvej 22 - Viborg
Max deltagerantal: 2.000
Max deltagerantal børneløb: 500
Tilmeldingsfrist for hold: 16/8-2024 kl. 18
Tilmeldingsfrist for en enkelt: 17/8-2024 kl. 18Bindende tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Tilbagebetaling af startgebyr er ikke muligt, og startnumre kan ikke overføres til fremtidige løb. I tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. Ved online tilmelding bekræftes, at man deltager på eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet ansvar. Ligeledes bekræfter deltageren, at man er indforstået med, at fotos, filmoptagelser, og lignende, hvori man optræder, frit kan bruges i forbindelse med markedsføring af 12 Timer Viborg.


Gruppe/virksomhedstilmelding

Det er muligt for virksomheder eller større grupper at tilmelde sig direkte under tilmelding eller pr. mail som en gruppe/virksomhedstilmelding. Det kan lette tilmeldingsproceduren og så kan virksomheder betale via faktura. Hvis du ønsker at forhøre dig om gruppe/virksomhedstilmelding, så kontakt Ole Stenberg på info@12timerviborg.dk.

Claus AC - AC Group - 12 timers stafet Viborg

Ændring af navn på deltager

I din først mail ved tilmelding modtager du et link, hvori du frem til dagen kan indtaste eller ændre navnet på den enkle deltager. Har du ikke alle navne på hele holdet, kan du blot skrive løbernummer og på et senere tidspunkt indtaste oplysninger på alle løbere. Sidste mulighed for at ændre navn på en deltager er den 15. august kl. 16.00.


Reklame

Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt-og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har givet konkret tilladelse hertil. Tilladelse kan kun undtagelsesvis forventes givet.