Nordisk Park bliver det festlige centrum med teltbyen - her findes skiftezone samt start og mål tager sit afsæt. Ruten går parallelt med stien ved Søndersø gennem parken.

Telt-/pavillonpladserne placeres omkring start-og målområde og på begge sider af strækningen gennem parken for at skabe en god og fortættet stemning. Du og dit hold kan frit opstille en ”camp” ved henviste pladser. Husk at sætte X ved tilmeldingen, hvis du ønsker telt eller teltplads (afkrydsningsdelen gælder kun holdstafetten ”12 timers stafet”. ”Camp” området vil være opmærket, og pladserne udleveres efter først-til-mølle. Der bliver plads til alle, vi har dog begrænset antal telte, som kan bookes, så de er opstillet og klar til I kommer.

Procedure

4-mands stafet (du møder blot op og får automatisk tildelt en pavillonplads, kontakt info ved ankomst for placering)

NAT-ultraløb (du møder blot op og får automatisk tildelt en pavillonplads, kontakt info ved ankomst for placering)

12 timers single (du får en teltplads til dit grej og telt i start- og målområde, kontakt info ved ankomst for placering)

12 timers stafet

Tilmelding til placering af en camp-/teltplads for holdstafetten ”12 timers stafet” sker efter følgende procedure:

  1. Der tilmeldes et hold med angivelse af holdkategori ”12 timers stafet”. Ved tilmelding oplyses holdets kontaktperson med navn, telefonnummer og e-mail.
  2. HUSK at sætte X i tilmeldingsdelen under ”Teltplads” hvis telt-/pavillonplads ønskes. Prisen er kr. 500.-
  3. Herefter kan kontaktpersonen bestille en teltplads til holdet. En teltplads er 4 x 10 m.
  4. Ved bestilling af teltpladsen oplyses størrelse på teltet.
  5. Ved ankomst til info-/stævneplads finder du din placering.
  6. Ønskes der en VIP plads i først parket ved skiftezonen (disse pladser er forbeholdt sponsorer) eller et telt som er større end 54 m2 bedes man kontakte løbskoordinator Ole Stenberg på info@24timerviborg.dk eller på tlf. 21 48 90 63 senest den 1. august.

Efter 1. august vil det ikke være muligt at reserverer teltpladser!

En teltplads er 4 x 10 m

VIP Telte
Vi kan tilbyde et VIP-telt til dig og dit hold, hvor I blot skal skrive en mail til løbskoordinator Ole Stenberg på info@24timerviborg.dk med størrelsen på teltet, så sørger vi for resten i samarbejde med teltfirmaet.

Priseksempel på to størrelser telte opstillet:

Telt op til 12 deltagere, 3x6 meter inkl. borde og stole (inkl. op- og nedtagning): kr. 2.500.-

Telt op til 24 deltagere, 6x6 meter inkl. borde og stole (inkl. op- og nedtagning): kr. 4.000.-

Teltet skal være booket og betalt senest den 1. august for at dette er en mulighed.

 

VIGTIGT
Der må IKKE overnattes i teltene grundet de nyeste Covid-19 retningslinjer. Hvis der ønskes overnatning henvises der til Viborg Vandrerhjem, Viborg Sø Camping eller en af byens hoteller. På grund af nye brandregler fra brandmyndighederne må telte maks være på 54 m2. Er dit telt større skal du kontakte løbskoordinator senest tre dage før tilmeldingen for at få anvist en anden plads, hvor større telte må stilles op. Bruger af telte over 54 m2 har ansvar for, at teltet kommer fra en certificeret opsætter, at det er et certificeret telt, at der skiltes ved teltet, at det er certificeret, at søge byggetilladelse hvis det ikke er et certificeret telt/telt-opsætter. Telt-opsætter skal aflevere skriftlig vejledning om sikkerhed i teltet til brugerne. Overholdes denne vigtige regel ikke, kræver brandmyndigheder teltet taget ned inden start.

Det er ikke tilladt at tænde bål, dog er brug af grill tilladt.

Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 12.00.

Løbskoordinator og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal overholdes.