Tidligere indsamlinger

Hospitalsklovnene

Danske Bank, Home og Sportigan

Danske Bank, Home og Sportigan støtter Hospitalsklovnene
og er gået sammen om at indsamle kr 150 pr runde som Danske Banks mix hold løber til årets 24 timers løb - beløbet skal ubeskåret gå til Hospitalsklovnene!

Natteravnene i Viborg

Bedemand Per Rasmussen

De seneste 3 år har Bedemand Per Rasmussens hold løbet penge ind til et hospice i Viborg, lokale plejehjem og senest Børn, Unge og Sorg. Holdet mærker stor opbakning og vil meget gerne udbrede budskabet. I år støtter holdet Natteravnene i Viborg, som har til formål at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum. Man ser dem både i nattelivet og ved events i Viborg bla. Open By Night. Læs mere på www.viborg.natteravnene.dk

Processen er i gang med at skaffe sponsorer, der enten giver et fast beløb eller et beløb pr. omgang. Det er forskelligt, hvilken model virksomhederne vælger. Pengene udbetales efter løbet - evt. ved en lille overrækkelse.
www.bedemand-perrasmussen.dk

Kirkens Korshær

Bundgaard Begravelse

Bundgaard Begravelse støtter Kirkens Korshærs varmestue i Viborg
OMSORG, NÆRVÆR , RESPEKT ER NØGLEORDENE FOR ARBEJDET I KIRKENS KORSHÆR
Kirkens Korshær er en landsdækkende forening, der arbejder på det sociale område med det formål at hjælpe mennesker i nød uanset baggrund og tro. Foreningen driver både varmestuer, herberger og genbrugsbutikker. Kirkens Korshær er stiftet i 1912 af H.P Mollerup, som var præst i Frihavnskirken i København. Han havde oplevet den engelske Church Army’s arbejde i slumkvartererne og ønskede at oprette noget tilsvarende i Danmark. Foreningen bestod indledningsvis af 12 brødre og søstre. Devisen var, at ved at føre folk til Jesus ville de forbedre sig. Man måtte dog sande, at det virker bedre at give mad end alene at prædike. Foreningen fik senere mere fokus på socialt arbejde fremfor at være rent evangeliserende, men er stadig funderet i Folkekirkens lære. I 1933 kom Steinckes socialreform som en del af Kanslergade forliget, som var et skridt på vejen til velfærdsstaten.
Der blev bedre forhold for arbejdsanvisning, arbejdsløshedsunderstøttelse, offentlig forsorg, folkeforsikring og ved arbejdsulykker. På trods af reformer var der dengang som i dag behov for frivillige, der gør en indsats på det sociale område.Kirkens Korshær har op igennem tiden haft flere karismatiske personligheder som chefer, bl.a. Kai Hammerich som var Kaptajn på hospitalsskibet Jutlandia. Det var den ligeledes karismatiske chef Bjarne Lenau Henriksen som formulerede arbejdssynet: ”Vi møder folk i øjenhøjde, også når de ligger ned”. Kirkens Korshær kom til Viborg i 1953, hvor der for første gang blev samlet ind ved en basar i Hans Tausens hus. I 1975 startede fru Kirsten Høfding det første tøjsalg på Trekronervej. Det foregik om lørdagen. Dengang var det at gå i genbrugstøj ikke særlig populært; det har siden ændret sig! Varmestuen i Viborg startede i 1985 som en kaffestue på Sct. Jørgens Vej. Den nuværende varmestue i Sct. Leonis Gade åbnede 21. maj 1990.Varmestuen finansieres primært af butikkerne, donationer, lodseddelsalg og landsindsamlinger. Det koster ca. 2 mio.årligt at drive varmestuen i Viborg. Der er 4 fastansatte og ca. 30 frivillige, som laver mad og har kontakten til brugerne, som kan være i form af både rådgivning og praktisk hjælp. Der er ikke så mange regler i varmestuen, men vold og trusler om vold, indtagelse af stoffer og alkohol er forbudt. Hvem kommer i varmestuen i Viborg? Her kommer ca. 25-45 både unge, gamle, mænd og kvinder, som livet har været hårdt ved med bla. alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. Hjemløse i Viborg er sjældne , men den moderne tids svøbe ”ensomhed” mærkes også i varmestuen. Man kan komme her alle ugens dage undtagen lørdag og få et måltid varm mad for max. 30 kr. Sidst på måneden er der som regel fuldt hus.
To gange om ugen er der også netværkscafé med kaffe på Ellekonebakken i Den gule Pavillon. www.kirkenskorshaer.dk

Børneulykkesfonden

Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.
Hans Kiesbye Holm

Hans Kiesbye Holm fra Skals ved Viborg løber til fordel for Børneulykkesfonden
De indsamlede midler går til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene, som skal være med til at udvikle indlagte børns motorik og skabe mere bevægelse på hospitalerne.
Læs mere om climp for charity

Climb for Charity

Hans Kiesbye Holm bestiger sammen med knap 40 andre danskere Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, via initiativet Climb for Charity. Formålet er at samle midler ind til Børneulykkesfondens nyeste projekt Legeheltene.
Den 13. september 2017 begiver Hans Kiesbye Holm sammen med et hold bestående af 40 personer sig afsted for at bestige Kilimanjaro. Med turen til Kilimanjaro skal Hans Kiesbye Holm sammen med sit hold indsamle midler til Børneulykkesfondens nyeste projekt, kaldet Legeheltene, der har til formål gennem leg og bevægelse at styrke motorikken blandt indlagte børn.

Med sine 5.895 meter er Kilimanjaro det højeste bjerg i Afrika. Af den grund kræver det også en vis vilje og ikke mindst fysisk udholdenhed at nå toppen af bjerget. Forinden turen har Hans Kiesbye Holm derfor også gennemgået et hårdt træningsprogram, for at opbygge styrke til turens udfordringer.

Bjergbestigning for velgørenhed
Selve indsamlingen af midlerne til Børneulykkesfonden foregår bl.a. via en velgørenhedsauktion på Lauritz.com som løber fra d. 14.-27. august. Derudover er det muligt at blive højdemetersponsor ved at donere et beløb for hver højdemeter, som Hans Kiesbye Holm bestiger.

Der er 40 deltagere på turen i september heriblandt bl.a.:
Peter Falktoft                                   
Rikke Hørlykke                                    
Thomas Rode Andersen                                        
Ralf Østergaard Christensen                                  
Jesper Boelskifte                                                                         
Læs mere om deltagerne her: http://www.climbforcharity.dk/ture/kilimanjaro-september-2017/deltagere

Om Børneulykkesfonden
Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.
Læs mere om Børneulykkesfonden på www.børneulykkesfonden.dk

Om Climb for Charity
Climb for Charity er et frivilligt initiativ af dedikerede, aktive mennesker, der samler penge ind til Børneulykkesfondens arbejde med at skabe sikre rammer for børn i Danmark. Projektet Climb for Charity startede i 2015, og siden har flere hold af kendte og erhvervsfolk besteget Mont Blanc og Kilimanjaro – til fordel for Børneulykkesfonden. Hård træning, viljestyrke og masser af engagement fra deltagerne er blot nogle af ingredienserne, som kræves for at nå toppen.

De indsamlede midler går til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene, som skal være med til at udvikle indlagte børns motorik og skabe mere bevægelse på hospitalerne.
Læs mere om Climb For Charity på www.climbforcharity.dk

 

Hospitalsklovnene

Børnenes Ven

24 Timer Viborg støtter med 20 kr. for hvert barn der løber

Foreningen 24 Timer Viborg støtter Børnenes Ven med 20,- kr. for hvert deltagende barn ved børneløbene

Julemærkehjemmet i Hobro

Henrik Løber: Støt via MobilePay: 877323

Henrik Albertsen samler ind til Julemærkehjemmet i Hobro

Jeg er 39år. Gift og sammen har vi en datter på 4år. Vi bor i Møldrup. Til daglig er jeg murerarbejdsmand / deltidsbrandmand. Jeg løber som indsamler for julemærkehjemmet på 3. år i træk. Kender børnenes kamp mod de ekstra kilo, da jeg selv har vejet 35 kg mere, end jeg gør nu. Har I lyst, kan I allerede nu støtte mit projekt med et lille beløb på MobilePay på nr 877323, husk at mærke teksten: ´Henrik løber´.

Kirkens Korshær
& Veterancafeen

Bundgaard Begravelse

Bundgaard Begravelse løber igen i år 50% ind til Kirkens korshærs varmestue i Viborg og de øvrige 50% modtager Veterancafeen i Viborg.

Veterancafeen Viborg skriver om sig selv:
Cafeen er oprettet i samarbejde mellem forskellige soldaterorganisationer, Danmarks Veteraner, Soldaterforeninger og Viborg Kommune.
Veterancafeen er et fristed for mennesker, der har været udsendt i krigsmissioner, for Danmark.
Det er både soldater, nødhjælpsarbejdere sundhedspersonale o.s.v.
Det være sig på Balkan, Afghanistan, Irak og hvor Danmark ellers har været involveret.
Der er mennesker, som har PTSD i svær eller mildere grad. Ofte har de set mere end godt er. Børn med afhuggede legemsdele, lig i hobetal.
De har selv været ude i kampe, hvor deres kammerater er blevet dræbt for øjnene af dem. Alt dette plager dem, dag og specielt om natten.

Vi er en række frivillige, altid to af gangen, der møder op hver anden mandag, i lokalerne ovenover Flammen. Vi deler disse lokaler med Prinsens Livregiments Soldaterforening, som betaler huslejen til Kommunen.
Vi er der, dels til at lave noget kaffe, hvilket jo er en vigtig del af fællesskabet.
Og så er vi der, naturligvis, for at LYTTE og eventuelt hjælpe dem videre i systemet.

 • GULD

 • Hedeselskabet
 • SØLV

 • AC Group
  Boligselskabet Sct. Jørgen

  Brooks/Racing Denmark
  Salling Bank
 • BRONZE

 • DAHL
  Energi Viborg
  Jysk Display
  Meny Frost
 • FOR BØRN

 • Viborg Kultur og Idrætsfond
 • Benefit
  BE Installationer
  Bundgård Begravelse
  Brøndum Bolig
  Cafe Baghuset
  Cornator
  Dahls Vinhandel 
  Danske Bank
  Dansk Revision
  Dantherm
 • Den Jyske Sparekasse
  Ejegod Ejendomme
  Guldsmed Norup
  Hjarbæk Kro
  Hop og Rul
  ISC Rådgivende Ingeniører
  Jysk System Rengøring
  Jyske Bank
  Jørgen Sørensen
  Kærsgaard Stål
 • Lederne
  LE34 Viborg
  Lou Advokatfirmaet
  Marathon Travel Club
  Midtjysk Kloak
  Radio Viborg
  Revisionsfirmaet Revicon
 • Sparekassen Thy
  Sølvsten
  VIBORGegnens Erhvervsråd
  Viborg Ingeniørerne
  Viborg Renovation
  Viborg stifts Folkeblad
  Vin og Vin
Sponsorer

Bestyrelse

Lions Club Viborg
Viborg Kultur og Idrætsfond
Vexa HLM Running
Viborg AM

Kontakt løbskoordinator

Ole Stenberg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.