12 og 24 timer med løb og store solosejre

Som sololøber er du alene om opgaven med at løbe de 5,71 km rundt om Søndersø så mange gange som muligt. Her har du et helt døgn med udfordringer til dig og din form. Du kan også vælge at løbe i 12 timer som sololøber. Uanset lover vi massiv opbakning til dig fra publikum på ruten.

Betingelser for deltagelse i
12 OG 24 TIMER SOLOLØB

AFVIKLING

Der løbes på en 5,71 km lang rute rundt om Viborg Søndersø

Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrliget.

Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller eventuelt helt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeure lignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være stridende mod alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner. Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.

Indbetalte startgebyrer og gebyrer for teltpladser refunderes ikke i tilfælde af løbets suspension eller afbrydelse efter denne bestemmelse.

Løbet skydes i gang
fredag kl. 20:05 og lørdag kl. 08:05

24 timer sololøb skydes i gang fredag kl. 20:05.
12 timer sololøb skydes i gang lørdag kl. 08:05.

Sidste omgang for sololøbere skal være påbegyndt lørdag aften kl. 19:30.

Der anvendes chip til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. løbet omgang. Chip udleveres om formiddagen på første løbsdag til sololøberne.


PRISER

Startgebyr

Sololøbere betaler kr. 500,- for løb i 24 timer og kr. 400,- for løb i 12 timer.

Prisen indeholder

 • En teltplads i målområdet
 • Forplejning ved depoterne Se menukort
 • To gratis massage-billetter

FORMIDLING

Resultatformidling

Der vil være løbende resultatformidling i Infoteltet og på www.ultimate.dk.

Præmier

Der er naturalie-præmier til sololøbere.

Præmieoverrækkelse til vinderne af sololøbere lørdag kl. 20:30


OVERNATNING

Campering

For sololøbere er der reserveret et særskilt teltområde (her må ikke forefindes biler) ved målområdet.

Det er ikke tilladt at tænde bål, dog er brug af grill tilladt.

Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 12:00.

Lejrchefens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal overholdes.

Elektricitet

I teltområderne er opstillet eltavler, hvorfra der kan hentes strøm til teltpladserne. Forbrug af strøm er inkluderet i kompletprisen. Strømmen er kun til lys og evt. køleskab og kaffemaskine. Bemærk venligstat der under ingen omstændigheder må tilsluttes elvarmere, fadølsanlæg, slushice maskiner, elkedler eller lignende el-apparater med høj effekt, da el-kapaciteten på pladsen ikke er dimensioneret hertil. Elstik og el-apparater skal beskyttes forsvarligt mod regn og fugt.

Generatorer må ikke benyttes.

Bilkørsel og parkering

Det er forbudt at køre på teltpladsen. Der er generel P-forbud for både biler og trailere overalt på telt-/campingpladserne. Der er oprettet en speciel P-plads for trailere.

Forbuddet gælder også ved transport af udstyr og telte under opbygning og ved nedbrydning af teltpladsen!

Det er ikke tilladt at parkere på Søndersøparkens område. Parkeringshuset ved banen bedes benyttes.


PROCEDURE

Tilmelding

Tilmelding til løbet kan ske i tidsrummet fra den 1. marts 2020

Tilmelding sker elektronisk på løbets hjemmeside www.24timerviborg.dk

 1. Ved tilmeldingen betales hele startgebyret. Startgebyr for sololøbere inkluderer en teltplads på soloøbernes område
Eftertilmelding på dagen

Eftertilmelding er kun muligt for sololøbere og kan ske frem til fredag den 21. august kl. 15:00 mod et ekstra gebyr på kr. 100,-


START OG SLUT

24 timer

Løbet starter for 24 timer sololøbere fredag kl. 20:05.

Sidste omgang for 24 timer sololøbere skal være påbegyndt lørdag kl. 19:30.

Obs! Tidtagning stopper kl. 20:15!

12 timer

Løbet starter for 12 timers sololøbere lørdag kl. 08:05.

Sidste omgang for 12 timer sololøbere skal være påbegyndt lørdag aften kl. 19:30.

Obs! Tidtagning stopper kl. 20:15


INDSAMLING

Humanitær- eller almenvelgørende formål

Såfremt en sololøber ønsker at bruge 24 Timer Viborg med henblik på at indsamle midler til humanitære eller andre almenvelgørende formål, skal løbsledelsen kontaktes inden tilmeldingsfristens udløb. Indsamling må kun ske med løbsledelsens tilladelse, der normalt vil kunne forventes givet.


FØR START

Afhentning af startnummer

Startnummer skal være afhentet i info-/festivalteltet ved målområdet inden kl. 18:00 på løbsdagen.

Forplejning

I målområdet er der indrettet et særligt sololøber-depot med alt hvad en ultraløber har brug for. Se menukortet her! Halvvejs på den 5,71 km lange rute løber du forbi et vand-/frugt depot.

Dine supporter har mulighed for at købe drikke- og madvarer i fællesteltet.


DET MED SMÅT

Ansvar

Deltagelse i arrangementet, herunder i løbet, sker på hver enkelt deltagers eget ansvar. Løbsledelsen opfordrer den enkelte deltager til at sikre, at hans/hendes indsats i løbet er afstemt med den fysiske form.

Reklame

Løber har lov til at opstille skilt med navn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har meddelt konkret tilladelse hertil. Tilladelse vil kun undtagelsesvis kunne forventes givet.

Bindende tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Tilbagebetaling af startgebyr er ikke muligt, og startnumre kan ikke overføres til fremtidige løb. I tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. Ved online tilmelding bekræftes, at man deltager på eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet ansvar. Ligeledes bekræfter deltageren, at man er indforstået med, at fotos, filmoptagelser, o.lign., hvori man optræder, frit kan bruges i forbindelse med markedsføring af 24 Timer Viborg.


 • GULD

 • Hedeselskabet
 • SØLV

 • AC Group
  Boligselskabet Sct. Jørgen

  Brooks/Racing Denmark
  Salling Bank
 • BRONZE

 • DAHL
  Energi Viborg
  Jysk Display
  Meny Frost
 • FOR BØRN

 • Viborg Kultur og Idrætsfond
 • Benefit
  BE Installationer
  Bundgård Begravelse
  Brøndum Bolig
  Cafe Baghuset
  Cornator
  Dahls Vinhandel 
  Danske Bank
  Dansk Revision
  Dantherm
 • Den Jyske Sparekasse
  Ejegod Ejendomme
  Guldsmed Norup
  Hjarbæk Kro
  Hop og Rul
  ISC Rådgivende Ingeniører
  Jysk System Rengøring
  Jyske Bank
  Jørgen Sørensen
  Kærsgaard Stål
 • Lederne
  LE34 Viborg
  Lou Advokatfirmaet
  Marathon Travel Club
  Midtjysk Kloak
  Radio Viborg
  Revisionsfirmaet Revicon
 • Sparekassen Thy
  Sølvsten
  VIBORGegnens Erhvervsråd
  Viborg Ingeniørerne
  Viborg Renovation
  Viborg stifts Folkeblad
  Vin og Vin
Sponsorer

Bestyrelse

Lions Club Viborg
Viborg Kultur og Idrætsfond
Vexa HLM Running
Viborg AM

Kontakt løbskoordinator

Ole Stenberg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.